Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
Ngày cập nhật 13/01/2023

Ngày 10/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

 

- Nội dung xác minh bao gồm:

+ Xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung Bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Bản kê khai) của người có nghĩa vụ kê khai.

+ Xác minh tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

- Các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 bao gồm:

+ Thanh tra tỉnh;

+ Sở Giao thông Vận tải;

+ Sở Nội vụ;

+ Sở Tư pháp;

+ Sở Y tế (Khối Văn phòng);

+ UBND thành phố Huế;

+ UBND thị xã Hương Trà;

+ Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh;

+ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh;

+ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế;

+ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

- Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh.

- Việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

+ Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

+ Người chưa được xác minh tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó, trừ các trường hợp đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

- Chánh Thanh tra tỉnh ban hành: Kế hoạch tổ chức thực hiện việc xác minh, Quyết định thành lập Tổ xác minh và thực hiện xác minh đảm bảo theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời thông tin theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

Phan Thị Lê Hằng

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 544 khách