Tìm kiếm tin tức
Công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Ngày cập nhật 18/01/2023

Chiều ngày 13/01/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 59/KL-TTr ngày 13/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

 

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra: về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Như Thanh - đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh, Bà Ngô Thị Kim Cúc - đại diện Phòng TT, GS và XLSTT, ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế có ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty, cùng các Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, đại diện các phòng, ban thuộc Công ty.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng phòng TT,GQKNTC 1 - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra; ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung Kết luận thanh tra, đưa ra chỉ đạo cho việc thực hiện kết luận thanh tra./.

Nguyễn Phong Hải

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 70 khách