Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Ngày cập nhật 02/02/2023

UBND tỉnh vừa có quyết định số 292 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

Kết quả đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Nhận thức, Kiến tạo thể chế, Hạ tầng và nền tảng số, Nền tảng và CQ số, Dữ liệu số, Hoạt động chính quyền số, An toàn, an ninh mạng, Đào tạo và phát triển CQS.

Theo đó, có 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xếp hạng mức độ I gồm: Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế. Có 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xếp hạng mức độ II gồm: Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính.

Khối UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2022, có 04 đơn vị xếp hạng mức độ I gồm: Huyện Nam Đông, Huyện Phong Điền, Huyện Phú Vang, Huyện Quảng Điền. Có 05 đơn vị xếp hạng mức độ II gồm: Thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà, Huyện A Lưới và Huyện Phú Lộc.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (Xem File đính kèm)
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.112.679
Truy cập hiện tại 719 khách