Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Ngày cập nhật 06/02/2023

Ngày 03/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 756/UBND-KN2 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin
cho thiết bị camera giám sát.

 

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các Hệ thống thông tin của tỉnh có sử dụng camera giám sát. Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ điều hành, các bản vá lỗi cho hệ thống thiết bị camera đã được đầu tư phục vụ đô thị thông minh tỉnh, thay thế các thiết bị không đáp ứng yêu cầu về an toàn, bảo mật (nếu có). Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Công an tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Sở Công thương tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh camera giám sát trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương khi đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát phải đáp ứng theo Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về đầu tư, quản lý và phối hợp vận hành hệ thống camera phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ theo quy định đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh chủ động thông báo cho người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khi phát hiện camera giám sát của người sử dụng không bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát hiện và xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được yêu cầu tại Công văn này.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 3.025 khách