Tìm kiếm tin tức
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 07/02/2023

Ngày 01/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Theo Quyết định này, tổng dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước giao cho Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

 

Chi quản lý hành chính: 11.892,204 triệu đồng (Đã trừ 10% tiết kiệm chi quản lý hành chính: 212,5 triệu đồng). Trong đó:

- Kinh phí tổng quỹ lương (lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi ngành, phụ cấp công vụ, phụ cấp cấp ủy,… các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn) và khoán chi hành chính theo định mức: 7.936,9 triệu đồng.

- Kinh phí bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: 81 triệu đồng.

- Kinh phí trang cấp: 96,004 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC: 111,6 triệu đồng.

- Kinh phí xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra và thực hiện các cuộc thanh tra: 225 triệu đồng.

- Kinh phí cải cách hành chính, duy trì hệ thống ISO và cập nhật trang thông tin điện tử: 30 triệu đồng.

- Kinh phí tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: 81 triệu đồng.

- Kinh phí kết nối mạng diện rộng của tỉnh và giải pháp bảo mật tập trung: 40 triệu đồng.

- Kinh phí Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động: 290,7 triệu đồng.

- Tạm tính nguồn được trích để lại sau thanh tra: 3.000 triệu đồng.

Nguyễn Khoa Thúy An

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 457 khách