Tìm kiếm tin tức
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 21/03/2023

Ngày 17/3/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 256/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023, một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN và trình UBND tỉnh 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh và dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Công khai tình hình hoạt động của cơ quan, việc quản lý và sử dụng kinh phí năm 2022 đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan và công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ với các hình thức công khai theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 công chức.

Thực hiện tốt Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và đã xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 525,3 triệu đồng.

Triển khai đầy đủ các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, 100% văn bản đến và văn bản đi (trừ văn bản mật) đều được theo dõi, xử lý trên môi trường mạng; thực hiện cơ chế thanh toán qua ngân hàng, kho bạc đối với việc mua sắm công và các hoạt động thu, chi khác của cơ quan; 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đã cài đặt ví điện tử trên HueS, ngoài ra đã cài đặt thêm các ví điện tử như: Momo, Zalopay, Viettel Pay, HueS,…. tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 2.784 triệu đồng, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán là 5,28%.

Tổ chức tiếp nhận 3.797 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh do các cơ quan, đơn vị bàn giao; tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 43 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-TTr ngày 24/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định./.

Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 440 khách