Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 16/05/2023

Chiều ngày 11/5/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 486/KL-TTr ngày 11/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Thành phần tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra:

- Về phía Thanh tra tỉnh: có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Đoàn thanh tra.

- Về phía Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế: có ông Lương Vĩnh Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Võ Quang Thiện - Giám đốc Công ty, cùng Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 486/KL-TTr ngày 11/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế đã phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất với Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị./.

Nguyễn Phong Hải

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.146.033
Truy cập hiện tại 6.041 khách