Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày cập nhật 12/06/2023

Sáng ngày 24/5/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 505/QĐ-TTr ngày 16/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở.

         

 Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra: về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bà Hồ Thị Diệu Oanh - đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh, bà Ngô Thị Kim Cúc - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở, ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Kim Cúc - Trưởng phòng Giám sát, KT&XLSTT - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Ngô Thị Kim Cúc

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 885 khách