Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chính sách chất lượng bảo đảm theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 04/07/2023

Ngày 16/6/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-TTr Về việc ban hành Chính sách chất lượng bảo đảm theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 với các nội dung cụ thể như sau:

 

Luôn tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính hợp lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

Chú trọng đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hình thức thích hợp để nâng cao chất lượng, đạo đức, phẩm chất của đội ngũ công chức, nhân viên;

Xây dựng, duy trì môi trường văn hóa thanh tra theo hướng công khai, minh bạch, văn minh, hiện đại, thân thiện và tin cậy;

Trang bị điều kiện cơ sở hạ tầng và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho triển khai nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính;

Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để thực hiện nhiệm vụ của Ngành ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Cái Thành Nam

 

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.146.033
Truy cập hiện tại 12.139 khách