Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Công bố Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc
Ngày cập nhật 21/07/2023

Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTr ngày 16/9/2022 về Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

Xét Báo cáo số 38/BC-ĐTTr ngày 02/6/2023 của Đoàn thanh tra và giải trình của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 826/KL-TTr ngày 19/7/2023 về về Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc.

Thành phần tham dự buổi công bố kết luận thanh tra, gồm có:

Về phía Thanh tra tỉnh

Ông Lương Bảo Toàn -  Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra - Chủ trì hội nghị;

 Ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

Bà Hồ Thị Diệu Oanh – Phó CVP Thanh tra tỉnh;

Bà Ngô Thị Kim Cúc – Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

Đoàn thanh tra có đông đủ các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Ông Lê Văn Tuệ - Trưởng Ban;

Ông Phan Phúc – Phó Trưởng Ban;

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng và kế toán trưởng.

 Thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Đoàn Thanh tra đã trình bày nguyên văn Kết luận thanh tra.

Sau khi nghe Ông Lê Văn Tuệ - Trưởng Ban, phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Đồng chí Lương Bảo Toàn – Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có Kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.

Nguyễn Thị Xuân

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.131.951
Truy cập hiện tại 2.918 khách