Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/07/2023

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đoàn thanh tra gồm 09 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2017 đến năm 2022 (bao gồm các đơn vị được cấp phép khai thác từ năm 2017 đến 2022 và các đơn vị được cấp phép trước năm 2017 nhưng vẫn còn khai thác trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022). Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ đó.

Thời hạn thanh tra: 05 ngày làm việc/đơn vị (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày thông báo thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, chuyển mục đích sử dụng rừng trong quá trình cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Nguyễn Thị Xuân

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 72 khách