Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Phấn đấu 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số vào năm 2030
Ngày cập nhật 02/08/2023

Ngày 01/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 270/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những mục tiêu cụ thể sau:

 

 

Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 30% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số do tỉnh quản lý và trong nước). 30% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 30% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số…

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số do tỉnh quản lý và trong nước). 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số…

Để đạt những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; Phát triển các sản phẩm báo chí số; Phát triển nền tảng số; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 606 khách