Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Ngày cập nhật 26/12/2023

Ngày 15/12/2023 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua năm 2024.

 

Triển khai thực hiện 1.142 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 2.105 đơn vị

Báo cáo cho thấy, Thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện 1.142 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 2.105 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trên 260,4 tỷ đồng và 221.558 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi hơn 177,5 tỷ đồng và 121.970 m2 đất; chuyển 01 vụ việc  sang cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật;  kiến nghị xử lý hành chính 316 tập thể và 1.106 cá nhân. Hiện đã thu hồi trên 142,8 tỷ đồng...

Riêng Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 206 cuộc thanh tra tại 297 đơn vị; đã ban hành 208 kết luận thanh tra, qua thanh tra phát hiện sai phạm 182,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 134,5 tỷ đồng; xử lý khác với số tiền hơn 47,7 tỷ đồng. Số tiền đã thu hồi trong kỳ hơn 118,2 tỷ đồng, trong đó nổi bật là Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thu hơn 37,8 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thu hơn 22,4 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An thu hơn 33,9 tỷ đồng…

Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, một số đơn vị đã áp dụng các biện pháp xử lý, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi xử lý 525 kết luận, quyết định xử lý với số tiền trên 112,5 tỷ đồng.

Tiếp 32.529 lượt/34.289 người với 19.738 vụ việc

Năm 2023, thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 32.529 lượt/34.289 người với 19.738 vụ việc, trong đó có 261 đoàn đông người, tiếp nhận 35.247 đơn thư các loại. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật; khiếu nại, khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính...

Tiến hành 230 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại 372 đơn vị

 Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các Kế hoạch theo quy định. Kết quả các đơn vị đã tham mưu ban hành 1.283 văn bản, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các nội dung: Kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác... Các đơn vị thanh tra trong cụm đã tổ chức 799 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực cho 58.829 lượt người tham gia.

Các đơn vị trong Cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Quảng Bình và tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập thể Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế; Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Cụm phó Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2024./.

Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 527 khách