Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023
Ngày cập nhật 02/01/2024

Chiều 29/12/2023 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2023, các cơ quan Thanh tra trên địa bàn đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt trên các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

Qua công tác thanh tra hành chính, đã phát hiện nhiều sai phạm trên các lĩnh vực với số phát hiện 33,69 tỷ đồng và xử lý thu hồi 27,17 tỷ đồng; đã kiến nghị UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Công tác thanh tra chuyên ngành cũng đạt được những kết quả tích cực với số tiền thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4,13 tỷ đồng.

 

Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không để trùng lặp, chồng chéo. Ngành Thanh tra tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2024, các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua với các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

1. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất,  do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thủ trưởng các cấp giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tập trung đôn đốc kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 80%.

2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND, Thủ trưởng hành chính cùng cấp giải quyết đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; hạn chế thấp nhất các đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” tại địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc cập nhật tiếp công dân, các vụ việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại vào phần mềm Hệ thống tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tỉnh.

3. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

4. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1157/KH-TTr ngày 24/10/2022 của Thanh tra tỉnh về Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, tập trung thực hiện việc: Cập nhật, số hóa dữ liệu các đoàn thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; cập nhật dữ liệu quản lý tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh kiến nghị.

5. Xây dựng tổ chức, lực lượng Thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ, công chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm kỷ luật bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên.

6. Thực hiện đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề; thực hiện tốt chế độ thỉnh thị ý kiến về nghiệp vụ với Thanh tra cấp trên, tham mưu cấp có thẩm quyền gửi lên Thanh tra cấp trên đầy đủ các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo (nếu có), quyết đinh xử lý kỷ luật (nếu có), kết luận thanh tra.

7. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, 79 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2024); tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các cuộc vận động do Ngành phát động.

Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 56 khách