Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thanh tra hoạt động công vụ và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 26/01/2024

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-TTr ngày 25/01/2024 về Thanh tra hoạt động công vụ và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2021, năm 2022 và năm 2023. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ đó.

Nội dung về theo dõi, quản lý và sử dụng các khoản phát sinh tại các tài khoản ngân hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại các ngân hàng Việt Nam liên quan đến tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, thời kỳ thanh tra từ khi phát sinh tiền đặt cọc, ký quỹ tại ngân hàng đến ngày 31/12/2023.

Nội dung về việc quản lý tiền đặt cọc, tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, thời kỳ thanh tra là các dự án đã đặt cọc, ký quỹ trước năm 2021 nhưng trong thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2023 Sở vẫn đang quản lý và các dự án thực hiện việc ký quỹ từ năm 2021 đến năm 2023.

Nội dung về thực hiện hoạt động công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực, thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày Thông báo thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Nội dung thanh tra: Thanh tra hoạt động công vụ và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

- Việc thực hiện hoạt động công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực: Đầu tư không xây dựng, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư xây dựng, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

- Việc bố trí, giao kế hoạch vốn về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, vốn vay, tài trợ, viện trợ... do tỉnh quản lý hoặc phân cấp Sở quản lý, theo dõi;

- Việc tham mưu, theo dõi, quản lý về đầu tư theo Luật Đầu tư;

- Việc thực hiện các chương trình, dự án do Sở hoặc đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư;

- Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn khác tại Sở và đơn vị trực thuộc Sở.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(Có Quyết định thanh tra kèm theo)

Nguyễn Thị Xuân

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 1.426 khách