Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Quyết định Thanh tra hoạt động công vụ và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 01/02/2024

Sáng ngày 29/01/2024, tại Văn phòng Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số Quyết định số 144/QĐ-TTr ngày 25/01/2024 về Thanh tra hoạt động công vụ và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số158/QĐ-TTr ngày 26/1/2024 Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra.

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có:

 

 

Đại diện Thanh tra tỉnh:

Ông Lương Bảo Toàn -  Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra - Chủ trì hội nghị; Ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Ông Lê Như Thanh – Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra có đông đủ các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Về phía đơn vị được thanh tra:

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc; Ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc; Ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc; Ông Trần Công Thích Vương - Phó Giám đốc; Cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Người ra Quyết định thanh tra, Bà Nguyễn Thị Xuân - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn Thanh tra; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và bảo đảm giữ bí mật thông tin, số liệu khi chưa có Kết luận thanh tra; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Nguyễn Thị Xuân

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 3.127 khách