Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”.
Ngày cập nhật 03/04/2024

Ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”.

Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 bao gồm 04 tiêu chí:

 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

- Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng.

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá của Bộ Chỉ số, UBND tỉnh tổ chức đánh giá theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 06/02/2024 của Thanh tra chính phủ và gửi Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2024.

(Chi tiết kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ)

Phan Thị Lê Hằng

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 542 khách