Tìm kiếm tin tức
Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát tại Chi Đoàn Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 27/07/2018
 
Ngày 25/7/2018, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Trình, UVTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai chương trình công tác năm 2018 và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh tra tỉnh. Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng tham dự 
 
Tại buổi kiểm tra thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn, đồng chí Trần Hiếu Sơn đã trình bày báo cáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra, giám sát theo đó Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã triển khai tốt việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, qua một năm triển khai Chi đoàn cơ bản đã đạt và vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi đoàn đã đề ra như chỉ tiêu kết nạp Đảng, chỉ tiêu tham gia hiến máu tình nguyện, Chỉ tiêu xếp loại công chức và các đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Đã triển khai tổ chức thực hiện tốt chủ đề công tác năm theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin đã được Ban Chấp hành Chi đoàn quan tâm thực hiện đã tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”…
Đ/c Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đoàn kiểm tra đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đoàn viên; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần của đoàn viên; nội dung sinh hoạt Chi đoàn, đoàn vụ…
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đảng uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà BCH Chi đoàn đã làm được trong thời gian qua, những dấu ấn, phần việc mà Chi đoàn đảm nhận và chỉ đạo một số nội dung BCH cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Trình đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi đoàn Thanh tra tỉnh và đề nghị BCH Chi đoàn tập trung lãnh chỉ đạo một số nhiệm vụ thời gian tới như: Tổ chức tốt cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động 27/7; Hội thi CCHC do Đoàn Khối tổ chức; xây dựng trang facebook công khai của Chi đoàn Thanh tra tỉnh; thực hiện công tác đoàn vụ…
 
                                                                               Hiếu Sơn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.329
Truy cập hiện tại 45 khách