Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Công bố Quyết định Thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/08/2018
Ngày 02/8/2018, Tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố Quyết định số 649/QĐ-TTr  ngày 25/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang – Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, ông Hoàng Trọng Thư - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế có ông Dương Đức Huy – Chủ tịch Công ty, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc phụ trách, đại diện Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng có liên quan và Kế toán trưởng Công ty.   
 
                          
 
 
 
                                                       
 
                                                                                            
 
 
 
                                                                                                          
 
 
Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Lê Hồ Nhân, Trưởng phòng TT, GQKN, TC 3 làm Trưởng đoàn. 
Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
Thời kỳ thanh tra: Năm 2016 và năm 2017. Riêng kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện Kết luận thanh tra, thời kỳ thanh tra kể từ ngày kết luận có hiệu lực đến thời điểm thanh tra./.
                                          Lê Hồ Nhân              
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 76 khách