Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Công bố kết luận thanh tra tại UBND thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 10/08/2018
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các phòng, ban, UBND các phường, xã của Thị xã và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.  
 
  Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 684/KL-TTr và ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại văn phòng UBND thị xã Hương Trà, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.
 
Sau khi nghe lãnh đạo và Trưởng các phòng ban của UBND thị xã Hương Trà phát biểu ý kiến thống nhất về phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra và Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà có Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra.
Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
    
                                                NGUYỄN THỊ XUÂN
           
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 85 khách