Tìm kiếm tin tức
Họp bàn sửa đổi nội dung Thông tư về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra
Ngày cập nhật 15/08/2018

Ngày 14/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp bàn một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra. Tham dự cuộc họp có đại diện các cục, vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc sửa đổi phạm vi điều chỉnh; việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra; sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra; việc kéo dài thời hạn thanh tra; giám sát hoạt động đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra. Theo đó, phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Thông tư gồm tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ gia đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra...

Về thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra, Dự thảo Thông tư bổ sung các quy định cụ thể về thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra theo hướng: căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận, người ra quyết định thanh tra, quyết định việc yêu cầu thẩm định đối với dự thảo Kết luận thanh tra. Việc yêu cầu thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra được gắn với trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra đảm bảo tính thống nhất trong quá trình chỉ đạo hoạt động thanh tra, phù hợp với các đặc thù của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để xây dựng Dự thảo nội dung Thông tư. Mục tiêu cốt lõi đặt ra của Thông tư chính là việc ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt động thanh tra và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động thanh tra. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, nội dung Thông tư không thể áp dụng chung cho các cơ quan thanh tra. Theo đó, phải xây dựng Thông tư theo hướng tách nội dung để quy định cho phù hợp với thực tiễn của hoạt động thanh tra ở từng cấp.
Ngoài ra, Thông tư cần làm rõ hiệu lực, hiệu quả của hoạt động khảo sát trước thanh tra; nâng cao tính ràng buộc trong phân công, giao nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra; sửa đổi, bổ sung kế hoạch thanh tra phải đề xuất từ thực tiễn bằng văn bản; việc kéo dài thời gian thanh tra chỉ khi giao bổ sung nhiệm vụ cho Đoàn mới kéo dài thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra; năng lực, ý thức, trách nhiệm thành viên đoàn thanh tra cần quy định chặt chẽ, cụ thể.
 

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra cần quy định rõ, trong đó cơ quan, đơn vị nào thực hiện việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra cần quy định cụ thể. Riêng TTCP quy định theo hướng cả Vụ Giám sát, Vụ trưởng, Cục trưởng đơn vị thanh tra và Vụ Tổ chức Cán bộ tham gia giám sát hoạt động Đoàn thanh tra./.

(www.thanhtra.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 79 khách