Tìm kiếm tin tức
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương
Ngày cập nhật 30/08/2018

Chiều ngày 29/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cán bộ toàn tỉnh để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai công tác lấy phiếu ý kiến của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tình về bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, gồm: Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;  Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai công tác lấy phiếu ý kiến của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tình về bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Đồng thời, tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, gồm: Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;  Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.242
Truy cập hiện tại 41 khách