Tìm kiếm tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ
Ngày cập nhật 15/11/2018

Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 12/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương) với các nội dung: Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp được giao quản lý; thanh tra việc trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao quản lý; thanh tra việc khai thác, tỉa thưa rừng trồng, rừng liên doanh liên kết và khai thác nhựa thông (nếu có); thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí có liên quan đến công tác trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, tỉa thưa rừng trồng, khai thác nhựa thông (nếu có); các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng (hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa) từ tất cả các nguồn kinh phí và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên diện tích đất mà đơn vị được giao quản lý; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra qua các năm.

 

 

Thời hạn thanh tra: 30 ngày/đơn vị (không kể ngày nghỉ, lễ).

Thời kỳ thanh tra: Năm 2004 đến hết năm 2017. Riêng đối với nội dung thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí có liên quan đến công tác trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, tỉa thưa rừng trồng, khai thác nhựa thông (nếu có); các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng (hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa) từ tất cả các nguồn kinh phí và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên diện tích đất mà đơn vị được giao quản lý, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2017.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 11 thành viên do ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra liên ngành./.

                            

 

                                                                                                                                                   Lê Hồ Nhân                               

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 88 khách