Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Ngày cập nhật 16/11/2018

Ngày 12/11/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Chi tiết hướng dẫn và các biểu mẫu tại fiel đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.315
Truy cập hiện tại 45 khách