Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Công bố Quyết định thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của các Ban Quản lý rừng phòng hộ
Ngày cập nhật 20/11/2018
Ngày 20/11/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương). Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía các Ban quản lý rừng phòng hộ có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực có liên quan, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng có liên quan.   
 
Tại buổi công bố, ông Lương Bảo Toàn - Trưởng đoàn thanh tra liên ngành công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2651/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất phương pháp và thời gian thanh tra.
Thời hạn thanh tra: 30 ngày/đơn vị (không kể ngày nghỉ, lễ). 
Thời kỳ thanh tra: Năm 2004 đến hết năm 2017. Riêng đối với nội dung thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí có liên quan đến công tác trồng rừng, liên doanh, liên kết trồng rừng, cho thuê, cho mượn, giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, tỉa thưa rừng trồng, khai thác nhựa thông (nếu có); các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng (hệ thống đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa) từ tất cả các nguồn kinh phí và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trên diện tích đất mà đơn vị được giao quản lý, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2017./.
                                                      
                                                                                    
 
                                                                                                Lê Hồ Nhân                 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 88 khách