Tìm kiếm tin tức
HĐND tỉnh thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc đầu tiên (5/12)
Ngày cập nhật 06/12/2018

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII, trong chương trình làm việc đầu tiên (5/12), HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo của các cơ quan hữu quan; đồng thời thảo luận thông qua 9 Nghị quyết quan trọng.

Theo đó,  HĐND tỉnh đã theo luận và thông qua 9 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch đầu tư trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Sửa đổi bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hoá Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Dự kiến, trong chương trình ngày làm việc thứ hai (6/12), HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua 10 Nghị quyết và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.284
Truy cập hiện tại 50 khách