Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày cập nhật 04/04/2019

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCTN, phát hiện kịp thời những yếu kém trong công tác PCTN.

Theo đó, sẽ đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND tỉnh về các mặt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các quy định pháp luật về PCTN, gồm: Công tác quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh; và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018.

Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về PCTN sẽ gồm các công tác liên quan: lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; thanh tra, kiểm tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN. Kết quả thực hiện công tác PCTN gồm: Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng; Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 400 khách