Tìm kiếm tin tức
Triển khai quyết định của Thủ tướng về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
Ngày cập nhật 09/05/2019

Ngày 07/05/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa và mục tiêu của Quyết định 1849/QĐ-TTg, Kế hoạch 363/KH-TTCP.

Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Quyết 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và nhấn mạnh, mục tiêu Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ là giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhưng công dân vẫn còn tiếp khiếu ở Trung ương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã trình bày và hướng dẫn chi tiết các bước triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Trong phần thảo luận, ý kiến của các địa phương đều đồng tình, nhất trí cao với Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và mong muốn Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan TW hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị lãnh đạo các địa phương xác định rõ mục tiêu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần triển khai ngay. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương cũng như sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương trong việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.


 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.115
Truy cập hiện tại 63 khách