Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai, minh bạch theo quy định >> Công khai Kết luận thanh tra
Ngày 31/5/2024, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kết luận thanh tra số 612/KL-TTr về việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.  
Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra về việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác đất làm vật liệu san lấp và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.  
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.149 khách