Tìm kiếm tin tức
Công bố kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao
Ngày cập nhật 03/09/2019
  Chánh Thanh tra tỉnh thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp
 
 
Ngày 30/8/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi công bố các Kết luận thanh tra số 254/KL-UBND ngày 30/7/2019, Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019, Kết luận thanh tra số 259/KL-UBND ngày 31/7/2019, Kết luận thanh tra số 269/KL-UBND ngày 02/8/2019, Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019, Kết luận thanh tra số 271/KL-UBND ngày 02/8/2019 về việc bàn giao đất của các lâm trường cho các địa phương quản lý và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi nhận bàn giao tại các huyện, thị xã: A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Đông và Phong Điền.
Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành. 
Về phía các đơn vị được thanh tra có đại diện UBND các huyện, thị xã : A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy; đại diện các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Nam Đông, Bắc Hải Vân, A Lưới, Sông Bồ, Hương Thủy, Sông Hương; đại diện Ban Quản lý khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền; đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã; đại diện các Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp: Tiền Phong, Nam Hòa, Phong Điền; đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh lâm nghiệp, sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan.
Các đơn vị thống nhất các kết luận thanh tra và sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để khắc phục những thiếu sót đã nêu trong Kết luận thanh tra./.
Lê Hồ Nhân
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.726
Truy cập hiện tại 904 khách