Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/10/2019

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số  2408 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

      

    Theo đó căn cứ  Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc và xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tịa Công văn số 873/TTr-P3 ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

1.     Cắt giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

Các cuộc thanh tra, kiểm tra: Thanh tra Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Nam Hòa việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thanh tra Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thanh tra liên ngành trách nhiệm việc quản lý, sử dụng đất của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Các cuộc thanh tra dự phòng: Thanh tra Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thanh tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh doanh khác; việc quản lý sử dụng đất và công sản.

- Kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 (Công văn số 6198/UBND-TTr ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh) tại các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh

 2. Bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

- Thanh tra BHXH tỉnh, Sở Y tế, Các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị có liên quan việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh (Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ)

- Thanh tra đột xuất việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Có Quyết định kèm theo

           

 

 

                                                                                    Thanh tra tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.720.278
Truy cập hiện tại 139 khách