Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh họp thông qua các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 20/11/2019

Chiều 18/11, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp để thảo luận và thông qua các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp; cùng dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các địa phương và các ngành liên quan.

Tại buổi họp, UBND tỉnh đã thảo luận về đề án phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020; đánh giá tổng quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và thu, chi ngân sách năm 2019, dự ước các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện năm 2020.

Theo báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 cho thấy, dự ước đến cuối năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,12%; trong đó, dịch vụ tăng 7,3%, công nghiệp-xây dựng tăng 10,42%, do tác động của dịch tả lợn châu phi nên lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp dự ước khó đạt theo chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách ước đạt 7.765 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 7.278 tỷ đồng; chi ngân sách đạt 9.533 tỷ đồng...

Về mục tiêu năm 2020, tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, ưu tiên phát triển các ngành du lịch dựa trên nền tảng di sản văn hóa; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch bền vững. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử...

Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5 - 8%, thu ngân sách tăng 10 -12% so năm trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 27 nghìn tỷ đồng...

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các ngành và địa phương cần rà soát lại các nhiệm vụ để thực hiện trong tháng còn lại năm 2019; trong đó, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan (Thống kê, Cục thuế, Kho bạc nhà nước) tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 một cách sát thực, làm cơ sở cho việc đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm tới.

Toàn cảnh buổi họp

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 81 khách