Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Ngày cập nhật 04/06/2020
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTr ngày 28/5/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
 
Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn. 
 Nội dung thanh tra bao gồm :
- Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 
- Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển viên chức và người lao động;
- Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học,…;
- Thanh tra việc quản lý tài chính (kinh phí ngân sách Nhà nước; kinh phí từ các chương trình, dự án; nguồn thu phí, lệ phí; thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ…);
- Thanh tra việc đầu tư xây dựng cơ bản;
Thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2019. 
Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
(Có Quyết định thanh tra kèm theo)
Nguyễn Thị Xuân
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 485 khách