Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo công khai Kết luận thanh tra Về giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã
Ngày cập nhật 24/06/2024

Ngày 31/5/2024, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kết luận thanh tra số 612/KL-TTr về việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

 

Vào chiều ngày 31/5/2024, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra số 612/KL-TTr nói trên theo quy định.

Ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Văn bản 5913/UBND-KSTT chỉ đạo UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phú Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Căn cứ Điều 79 Luật thanh tra và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Thanh tra, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Kết luận thanh tra theo quy định.

Đình kèm Kết luận thanh tra./.

(Thanh tra tỉnh đăng kèm theo Kết luận Thanh tra số 612/KL-TTr ngày 31/5/2024 từ ngày 24/6/2024 đến  hết ngày 09/7/2024)

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 3.400 khách