Tìm kiếm tin tức
Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/01/2018

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán được đặt tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, trên cơ sở Quyết định số 64/QĐ-BGDĐT, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 93 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, thuyết minh các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho phép Phân hiệu triển khai hoạt động đào tạo trong năm 2018.

Trước đó, ngày 10/5/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 1609/QĐ-BGDĐT phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giao trách nhiệm cho Trường Đại học Tài chính - Kế toán hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Phân hiệu theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định. 

Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế không những đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Trung bộ, mà còn là điều kiện để thực hiện mục tiêu phát triển hoạt động đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Kế toán theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời, thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường cũng có điều kiện để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.538.904
Truy cập hiện tại 38 khách