Tìm kiếm tin tức
Hứa hẹn nhiều khởi sắc cho năm bản lề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Ngày cập nhật 05/02/2018

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mục tiêu phát triển của tỉnh là tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Với mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo đà và lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Khởi sắc từ đầu năm

Theo báo cáo tháng 01/2018 của UBND tỉnh thì trong tháng đầu tiên của năm, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể : Tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 247,4 nghìn lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ; tổng lượng khách lưu trú ước đạt 155,1 nghìn lượt khách, tăng 10,43% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 79,6 nghìn lượt khách, tăng 16,85% so với cùng kỳ; Doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt 118,5 tỷ đồng, tăng 10,11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.041,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 68,03 triệu USD, tăng 10,88% so với cùng kỳ năm trước; các nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn và tăng khá so cùng kỳ. Công nghiệp chế biến 59,88 triệu USD, tăng 7,20% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 43,42 triệu USD, tăng 22,85%. Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 13,7% so cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 39,44%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,05%...
Tổng thu ngân sách tháng 01/2018 ước đạt 453,1 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, tăng 44% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 433,2 tỷ đồng, bằng 7,1% dự toán, tăng 52,2% ; thu để lại chi quản lý qua NSNN 19,9 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán, tăng 9,2%. Tổng chi ngân sách ước đạt 780,1 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán, tăng 2,8%; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 756,5 tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán . 

Tạo đà và lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thừa Huế đã có những bước tăng trưởng và vượt so với cùng kỳ. Đây là điều kiện để tỉnh Thừa Thiên Huế tạo đà và lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. 
Trong những tháng còn lại, tỉnh sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hôi, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp và đề án phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với lĩnh vực tín dụng ưu tiên. Hoàn thiện Hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên môi trường mạng với mức độ 3, 4; Triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế năm 2018; Xây dựng, triển khai Kế hoạch Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2018. Hoàn thiện quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thí điểm khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án BT; giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhiều dự án quan trọng sẽ được đầu tư trong năm 2018

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế (dự án thí điểm do KOICA tài trợ), từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Ban hành Quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây; triển khai công tác chuẩn bị Festival Huế lần thứ X - năm 2018. Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Xây dựng và ban hành Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị; kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
Tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, dự án bến số 2 và số 3 cảng Chân Mây, hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Khu kinh tế Chân mây-Lăng Cô. Xây dựng và ban hành đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2017 đến năm 2025; phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018…
Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; có phương án để chủ động đối phó, khắc phục những tác động xấu, bất thường của thời tiết khí hậu. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp tục Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì các xã đạt chuẩn.
Với việc tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm có nhiều khởi sắc và bứt phá về kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 34 khách