Tìm kiếm tin tức
Triển khai năm Dân vận chính quyền năm 2018
Ngày cập nhật 08/04/2018

Sáng ngày 6/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2017 và triển khai “Năm Dân vận chính quyền - 2018”.

Năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Thừa Thiên Huế, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên tăng cường công tác phối hợp với những việc làm cụ thể, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; hiệu quả của việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của từng cơ quan có chuyển biến tích cực; cải cách hành chính nhất là các thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước các cấp tăng lên đáng kể, cán bộ gần dân, hiểu dân hơn; việc nắm bắt tình hình nhân dân, từ đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là ở cơ sở; việc cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân được quan tâm hơn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin và kịp thời phản ánh tình hình dư luận nhân dân về các lĩnh vực có liên quan.

Trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị phối hợp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” và triển khai tích cực chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” đồng thời tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền 2018” theo tinh thần các chỉ thị, kế hoạch của trung ương và của tỉnh; tăng cường thực hiện giám sát phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân; duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin…

Dịp này, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã ký kết phối hợp thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình chung về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 với nội dung: thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”.

Hội nghị cũng thông tin một số tình hình công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, phổ biến một số văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan về công tác dân vận; báo cáo công tác dân vận quý I, triển khai một số nội dung công tác quý II/2018.  

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.913
Truy cập hiện tại 47 khách