Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thuỷ.
Ngày cập nhật 06/06/2018
Thực hiện Quyết định số 2761/QĐ- UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 11/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thuỷ.
 
Vào lúc 08h ngày 05/6/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Thuỷ, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 470/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thuỷ. Tại buổi công bố thành phần tham dự gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra. Về phía UBND thị xã Hương Thuỷ có ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ; ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ; ông Nguyễn Văn Phú - Uỷ viên Ban thường vụ thị uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, xã, phường được thanh tra.
Đồng chí Lê Hồ Nhân - Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Sau khi nghe Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ đã phát biểu ý kiến tiếp thu và thống nhất đối với Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND thị xã Hương Thuỷ thực hiện Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị. UBND thị xã Hương Thuỷ đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
                                       Lê Hồ Nhân
 
 
 
                                                       
 
                                                                                        
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.556.221
Truy cập hiện tại 84 khách