Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Nam Đông:Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long
Ngày cập nhật 11/06/2019
Thực hiện Quyết định thanh tra số 390 ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long, chiều ngày 06 tháng 6 năm 2016 Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Thượng Long theo Kế hoạch.
 
Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, trưởng các ban, ngành và đoàn thể xã cùng một số cán bộ công chức xã Thượng Long.
Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, thay mặt Đoàn thanh tra, ông Phạm Huy, Phó trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long. Đồng thời, ông Lê Đăng Huề, Trưởng đoàn thanh tra đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; quyền, nghĩa vụ của Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra cùng một số nội dung có liên quan khác đến hoạt động thanh tra.
Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt từ đầu năm./.
Thanh tra huyện Nam Đông
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 547 khách