Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông: Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày cập nhật 19/06/2019
 
Ngày 14 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND để  triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
 
 
Với mục đích thực hiện có hiệu quả nội dung thi hành Luật PCTN năm 2018 ban hành kèm theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả và thiết thực đối với việc tuyên truyền phổ biến Luật.
UBND huyện yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân phải thực hiện trách nhiệm, vai trò trong việc thực hiện Luật PCTN năm 2018; các cơ quan chuyên môn cấp huyện; các xã, thị trấn phải có biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 Luật PCTN được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên địa bàn huyện.
Kế hoạch 108/KH-UBND của UBND huyện cũng đã đề ra các biện pháp và phân công các cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Chi tiết mời Quý độc giả nghiên cứu tại file đính kèm.
                                                                 Thanh tra huyện Nam Đông
Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 500 khách