Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Phú Vang thực hiện công bố Quyết định thanh tra
Ngày cập nhật 22/01/2021

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Ngày  19 tháng 01 năm 2021 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Gia, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Chánh thanh tra huyện.

 

Nội dung thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Niên độ Thanh tra năm 2019, năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Thanh tra huyện; Đoàn thanh tra; Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Công chức địa chính, xây dựng; Tư pháp; Công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo xã Phú Gia.

Thanh tra huyện Phú Vang

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 82 khách