Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Phú Vang sau 05 năm nhìn lại
Ngày cập nhật 02/04/2021
Phú Vang  là một huyện có bề dày lịch sử và truyền thống anh hùng cách mạng có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.
 
Năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu; 03 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng bền vững và đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đạt được những mục tiêu trên Đảng bộ, HĐND, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tạo động lực mới để Phú Vang phát triển nhanh, bền vững  ngay từ đầu nhiệm kỳ.Trong đó đẩy mạnh việc cải thiện môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội; tập trung giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
Thanh tra với vai trò là giai đoạn cuối cùng trong chu trình quản lý, là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước. Qua thanh tra có các kiến nghị nhằm khắc phục những sơ hở, yếu kém; đề xuất những biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm quản lý nhà nước được tốt hơn, hiệu quả hơn. Chính vì vậy, trong hoạt động quản lý nhà nước phải có thanh tra và thanh tra phải phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước. Ở đâu có quản lý nhà nước thì ở đó phải có thanh tra. Quản lý nhà nước mà không có thanh tra sẽ dẫn tới quan liêu và xa rời thực tiễn. Nhận thức được điều này, trong những năm qua, Thanh tra huyện Phú Vang đã làm tốt vai trò của mình.
Thanh tra huyện Phú Vang công bố Kết luận thanh tra tại Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
Trong 5 năm qua, Thanh tra huyện Phú Vang đã không ngừng nỗ lực tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được luật pháp quy định, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không có vụ việc làm sai, làm trái, gây hậu quả, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ tốt, đoàn kết nội bộ tốt, có ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, Chi bộ, Lãnh đạo và các đoàn thể trong đơn vị đã quan tâm khắc phục những hạn chế để chỉ đạo điều hành công việc, triển khai thực hiện phong trào thi đua và tập trung xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác và các phong trào.
Cán bộ, công chức Thanh tra huyện Phú Vang trong biên chế hiện có 07 đồng chí (01 Chánh thanh tra, 02 Phó Chánh thanh tra, 03 Thanh tra viên và 01 Chuyên viên), 100% cán bộ, công chức đều có trình độ đại học. Trong 5 năm qua, mặc dù có nhiều sự biến động về mặt con người ( có thời điểm chỉ có 04 đồng chí), nhưng với tinh thần từng bước vượt qua khó khăn, Thanh tra huyện gặt hái được những thành công nhất định trong công tác ( Thanh tra huyện Phú Vang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế , Tổng thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018; ngoài ra còn có các giấy khen hàng năm khác của Chánh thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang). Đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra huyện có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nắm chắc các văn bản quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng nêu cao vai trò thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có ý thức giữ gìn, bảo vệ của công, phấn đấu, giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, công chức nhà nước. Các cán bộ, công chức trong cơ quan luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng, tâm huyết với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nâng cao vai trò vị thế của Ngành thanh tra, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.
Thanh tra huyện Phú Vang đã bám sát các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để thực hiện; hoàn thành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo, các cuộc thanh tra đều thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện với những kết quả đạt được đáng khích lệ.
Thanh tra huyện Phú Vang: công bố Quyết định thanh tra tại Trường Trung học cơ sở Vinh Thanh
 
Trong 5 năm (2015-2020), thanh tra huyện đã triển khai và hoàn thành 26 cuộc thanh tra tại 30 đơn vị (Theo kế hoạch  20 cuộc và đột xuất 06 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 8.307.849.001 đồng (nộp ngân sách nhà nước 7.823.410.066 đồng, xử lý khác 484.438.935 đồng); đưa 163,384 ha đất công ích vào quản lý theo đúng quy định; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan; chuyển 02 vụ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Xử lý kỷ luật 28 cán bộ có liên quan: xử lý kỷ luật về Đảng 22 cán bộ (khiển trách: 12, cảnh cáo: 06, cách chức: 01, khai trừ: 03); kỷ luật Nhà nước 14 cán bộ (khiển trách: 04, cảnh cáo 07, giáng chức: 02, buộc thôi việc: 01) và xử lý hình sự 03 cán bộ.
Những năm qua, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, mỗi cán bộ, thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra huyện không ngừng phấn đấu nâng cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Các cuộc thanh tra cơ bản được đơn vị tiến hành nhanh gọn, kết luận rõ đúng, sai, chỉ ra được những bất cập, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, những sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý kịp thời những sai phạm, khuyết điểm. 
Với những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, Thanh tra huyệnPhú Vang từng bước khắc phục khó khăn, phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà trong hành trình 5 năm đến. Qua đó,  phát huy tốt hơn vai trò của thanh tra trong kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước cũng như phòng, chống tham nhũng. Xứng đáng lời dạy của Bác Hồ kính yêu “ Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.. Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt, thì đó là tiền đồ vẻ vang là xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ”.
Thanh tra huyện Phú Vang
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 63 khách