Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Quảng Điền công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Quảng An
Ngày cập nhật 18/08/2021
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2021, ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Quảng An, Thanh tra huyện Quảng Điền đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 61/QĐ-TTr ngày 11 tháng 8 năm 2021 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Quảng An. 
 
 
 
Thành phần tham dự gồm có: Ông Hoàng Mạnh Dũng - Chánh Thanh tra huyện; Đoàn thanh tra. Về phía xã Quảng An có ông Lê Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã và  các công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công chức Kế toán ngân sách, công chức Địa chính Xây dựng của Ủy ban nhân dân xã Quảng An. Đoàn Thanh tra gồm 03 thành viên do ông Mai Huy Toàn - Phó Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn. 
Tại buổi làm việc, Ông Mai Huy Toàn - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.
   
                                                                 Thanh tra huyện Quảng Điền
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 102 khách