Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Quảng Điền tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND xã Quảng An
Ngày cập nhật 15/10/2021

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2021, Quyết định thanh tra số 61/QĐ-TTr ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chánh Thanh tra huyện về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Quảng An.  Ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại Văn phòng UBND xã Quảng An, Thanh tra huyện Quảng Điền đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Quảng An.

 

 

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng: triển khai buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thành phần tham dự gồm có: Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Chánh Thanh tra huyện và Đoàn thanh tra. Về phía xã Quảng An có Đồng chí Lê Văn Hải - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã và các công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công chức Kế toán ngân sách, công chức Địa chính Xây dựng của UBND xã Quảng An.

Tại buổi công bố, Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Chánh Thanh tra đã đánh giá, kết luận các nội dung đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Quảng An. Yêu cầu UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà kết luận đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra về cơ quan Thanh tra huyện theo dõi theo; thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo quy định./.

Võ Thiện Thơ, Thanh tra huyện Quảng Điền

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 490 khách