Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phú Vang thực hiện công bố Quyết định thanh tra tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí và mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm…
Ngày cập nhật 11/05/2022

Thực hiện Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên đề của Ủy ban nhân dân huyện về  tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn kinh phí và mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 202/QĐ-TTr ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Thành phần tham dự gồm có: Ông Lê Đức Lộc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Đoàn thanh tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách phòng chống dịch Covid -19; Công chức kế toán của 14 xã, thị trấn; Thủ trưởng, kế toán của 06 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thanh tra huyện Phú Vang

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.090.452
Truy cập hiện tại 637 khách