Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra Phú Vang thực hiện công bố Quyết định Đoàn kiểm tra liên ngành số 06/QĐ-TTr
Ngày cập nhật 11/05/2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

 

 

Ngày  06 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thanh tra  huyện Phú Vang đã tổ chức công bố Quyết định  thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành số 06/QĐ-TTr ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Chánh thanh tra huyện về kiểm tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND các xã Phú Xuân, Phú Gia, Vinh Xuân và thị trấn Phú Đa. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, Đoàn thanh tra, Chủ tịch, Công chức địa chính của 04 xã, thị trấn được kiểm tra.

 

Thanh tra huyện Phú Vang

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 257 khách