Tìm kiếm tin tức
Nam Đông: Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Ngày cập nhật 13/08/2018
Xác định làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. 
 
Ngay từ đầu năm 2018 đến nay UBND huyện Nam Đông đã chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.
UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 27/02/2018 để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 8 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo HĐND và UBND huyện đã tổ chức 89 lượt tiếp dân thường xuyên tại trụ sở và 33 lượt tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn, góp phần giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để tồn đọng, phức tạp và kiên quyết không để xảy ra điểm nóng. 
Thanh tra huyện Nam Đông đi thực tế
 
Tiếp nhận và xử lý kịp thời 20 đơn thư các loại, trong đó giao Thanh tra huyện thụ lý, tham mưu giải quyết 06 đơn khiếu nại. Kết quả sau khi phân tích, xử lý đơn thư, Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện hướng dẫn chuyển đơn và trả lại 04 đơn; tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đảm bảo về trình tự, thủ tục, khách quan, chính xác, kết luận có tính khả thi cao 02 đơn khiếu nại. Qua giải quyết 02 đơn khiếu nại, UBND huyện đã thu hồi sai phạm về đất đai 11.869m2 đất nông nghiệp trả lại cho Nhà nước; thu hồi 88.545.440đ số tiền sai phạm do chi trả chế độ đền bù, hỗ trợ sai đối tượng để trả lại cho cá nhân.
 
Với những nỗ lực tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, trong thời gian qua tình hình trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
THANH TRA HUYỆN NAM ĐÔNG
 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 450 khách