Tìm kiếm tin tức
Thanh tra huyện Phú Vang: thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm các xã trên địa bàn
Ngày cập nhật 12/09/2018
9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra huyện Phú Vang đã triển khai thanh tra theo đúng kế hoạch công tác năm 2018 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng.
 
 
Thanh tra huyện đã triển khai 07 cuộc thanh tra, các nội dung thanh tra chủ yếu là: thanh tra  trách nhiệm Chủ tịch UBND xã  về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sủ dụng vào mục đích công ích; thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về công tác Phòng chống tham nhũng , giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra tài chính ngân sách. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi đưa vào quản lý sử dụng đúng mục đích 28,55 ha đất.  Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ do  kế toán ngân sách xã lợi dụng nhiệm vụ được giao để lấy tiền ngân sách xã sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền 1.054.907.000 đồng, qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 969.961.000 đồng. 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính trên địa bàn huyện trong 3 tháng còn lại của năm 2018, Thanh tra huyện tập trung thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đồng thời chú trọng kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. 
    
                                    THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 452 khách