Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Phú Vang thực hiện công khai kết luận thanh tra
Ngày cập nhật 17/09/2018
Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra. Ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Thanh tra huyện; Chánh Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Phú Hồ về công tác Phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức công bố tại cuộc họp. 
 
Thành phần tham dự công khai kết luận thanh tra gồm có Đoàn thanh tra; Đại diện Đảng ủy xã Phú Hồ, Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, các công chức có liên quan đến nội dung thanh tra của xã Phú Hồ. Đồng thời lựa chọn công khai theo hình thức niêm yết kết luận tại trụ sở UBND xã Phú Hồ trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục.
 
                                 THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 449 khách