Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Phú Vang thực hiện công khai kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vinh Hà
Ngày cập nhật 18/10/2018

Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra, ngày 08 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở thanh tra huyện; Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 02 tháng 10 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vinh Hà về công tác Phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức công bố tại cuộc họp.

 

Thành phần tham dự gồm có Đoàn thanh tra; Đại diện Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBND xã, các cán bộ có liên quan đến nội dung thanh tra của xã Vinh Hà. Chánh Thanh tra huyện Phú Vang đã chọn công khai theo hình thức niêm yết kết luận tại trụ sở UBND xã Vinh Hà trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục.

 

                                                           THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.814.991
Truy cập hiện tại 406 khách